Address
Kyprion Iroon Ave. 66,
16341 Athens

Mobile: +30 6948 085805
Landline: +30 210 9958162

[email protected]

Ανάπτυξη τουριστικών προορισμών

Ανάπτυξη Τουριστικών Προορισμών

Οι προκλήσεις για τους τουριστικούς προορισμούς

Διεθνής ανταγωνισμός τουριστικών προορισμών

Η τουριστική ανάπτυξη είναι σαφώς εθνική υπόθεση. Σε ό,τι αφορά όμως την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών, κάθε προορισμός καλείται να διεκδικήσει τη δική του θέση του στη διεθνή τουριστική βιομηχανία.
Επομένως στην Ελλάδα με τα χιλιάδες νησιά, κάθε προορισμός αντιμετωπίζει μεγάλο ανταγωνισμό, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και πρέπει να βρει, να αναπτύξει και να προωθήσει τα σημεία αυτά που τον διαφοροποιούν. 

Επαναπροσδιορισμός των στρατηγικών στόχων

Η Ελλάδα φημίζεται για τα απίστευτα όμορφα τοπία της και τον πολιτιστικό της πλούτο. Τα δύο αυτά στοιχεία για δεκαετίες ήταν αρκετά για να την τοποθετήσουν διεθνώς στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς. Ωστόσο τα πράγματα αλλάζουν.
Καταρχάς ο αριθμός αφίξεων και διανυκτερεύσεων δεν πρέπει να αποτελούν το μοναδικό στόχο της τουριστικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Πιο σημαντικός δείκτης είναι τα συνολικά έσοδα του ελληνικού τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των τοπικών επιχειρήσεων ενός προορισμού. Εκεί η Ελλάδα έχει ακόμη τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.

Νέα κριτήρια επιλογής

Είναι ξεκάθαρο ότι οι τουρίστες σήμερα έχουν ασύγκριτα υψηλότερες απαιτήσεις ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών.
Επιπλέον έχουν και πολύ πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις ως προς το εύρος των υπηρεσιών ενός τουριστικού προορισμού, όπως για παράδειγμα νέες 
αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου.

Πως υποστηρίζουμε
την ανάπτυξη τουριστικών προορισμών

Διαφοροποίηση και θεματικά cluster

Το κλειδί για μία πετυχημένη ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού ξεκινάει από τη διαφοροποίηση.
Η ελκυστικότητα ενός τουριστικού προορισμού πολλαπλασιάζεται όταν το destination marketing τονίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διαφοροποιούν. Στην καλύτερη περίπτωση χαρακτηριστικά που το κάνουν μοναδικό!
Αντιθέτως, όσο πιο γενικό το destination marketing τόσο πιο αδύναμο. Χωρίς ευδιάκριτα σημεία διαφοροποίησης  δεν μπορεί να τραβήξει την προσοχή των τουριστικών πρακτορείων και των τουριστών.
Επίσης, πέρα από το φανταστικό κλίμα και την φυσική ομορφιά που χαρακτηρίζει όλους τους ελληνικούς προορισμούς, οι τουρίστες σήμερα έχουν πιο εξειδικευμένα ενδιαφέροντα, τα οποία μπορούν να αφορούν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη διατροφή, ειδικά σπορ, κ.α.
Συνεπώς ή ανάπτυξη του τουριστικού προορισμού ξεκινάει από μία σωστή ανάλυση των σημείων διαφοροποίησης.

Αξιολόγηση ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προορισμού

Ένα δεύτερο σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει είναι μη ανάλυση και αξιολόγηση του ανταγωνισμού για τα διάφορα σημεία προβολής και προώθησης στα οποία ο τουριστικός προορισμός θέλει να επικεντρωθεί. Μάλιστα το “benchmarking” αυτό πρέπει να καλύπτει τους υπόλοιπους προορισμούς στην Ελλάδα, αλλά και στις πιο σημαντικές άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως Ισπανία και Τουρκία.

Το benchmarking αυτό είναι σημαντικό από δύο απόψεις:

  • Βοηθάει στη σωστή αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές.
  • Προσδιορίζει τον πήχη ως προς τη διαμόρφωση και την ποιότητα της προβολής

Positioning & Marketing

Έχοντας αναλύσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό, ο προορισμός μπορεί πια να αποφασίσει για τη δική του ιδιαίτερη θέση (positioning) και να σχεδιάσει γύρω από τη θέση αυτή ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο σχέδιο προβολής και προώθησης.
Το ζητούμενο είναι οι ενέργειες προώθησης και προβολής να εξειδικεύονται και σε επίπεδο των επί μέρους θεματικών ενοτήτων, με άλλα λόγια, στην πραγματικότητα το marketing plan είναι σύνολο πολλών εξειδικευμένων σχεδίων προβολής και προώθησης.
Οι διαφορετικές θεματικές ενότητες και ο μεγάλος αριθμός καναλιών προώθησης, απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία, τόσο ως προς το σχεδιασμό, όσο και την υλοποίηση αποτελεσματικών προγραμμάτων προβολής και προώθησης.

Ενεργοποίηση και συνέργειες!

Η επιτυχία της ανάπτυξης ενός τουριστικού προορισμού δεν μπορεί να είναι θέμα ενός φορέα, είτε αυτός είναι ο Δήμος, το τοπικό επιμελητήριο ή η τοπική ένωση ξενοδόχων. Το μυστικό της επιτυχίας είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργοποίηση όλων των τοπικών επιχειρηματιών και κατοίκων.

Συνεχή εξέλιξη του “τουριστικού προϊόντος”

Μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά δεν είναι στην πράξη: η ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού δεν είναι μόνο θέμα σωστής προβολής και προώθησης. Εξίσου σημαντικό είναι η συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα των εμπειριών που βιώνουν οι επισκέπτες.
Στο θέμα αυτό δεν υπάρχει αρχή και τέλος και δεν αφορά μόνο τις τουριστικές υποδομές. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα άλλων χωρών, ότι πολλές φορές με ελάχιστους οικονομικούς πόρους ένας προορισμός μπορεί να προσφέρει αξέχαστα βιώματα και εντυπώσεις στους επισκέπτες του.

Προβολή τουριστικών προορισμών

Προφανώς η προβολή και προώθηση ενός τουριστικού προορισμού είναι πιο περίπλοκη από την προώθηση μιας μεμονωμένης τουριστικής επιχείρησης. Οι προκλήσεις όμως είναι παρόμοιες και αφορούν: 

  • Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών και σημείων διαφοροποίησης
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων και υπηρεσιών
  • Έλεγχος και αξιολόγησης της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προορισμού
  • Ολοκληρωμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα προβολής και προώθησης
  • Σχεδιασμό και άντληση κεφαλαίων από ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Αξιοποίηση όλων των σύγχρονων καναλιών προβολής και προώθησης